Τρίτη, 15 Απριλίου 2014 00:00

Παρουσίαση προόδου έργου και παραδοτέων στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου

Ημερομηνία: 15-4-2014
Πόλη: Ηγουμενίτσα

Παρευρισκόμενοι: Δήμος Ηγουμενίτσας, Intraway, Infotrip, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Impetus Μηχανική

Επερχόμενα Γεγονότα

No events

Funding

programme-greece-italy

© 2014 URBANETS  |  All rights reserved.